Om Ki-Aikido

Vad är Aikido?

4695074871_bc059c20cd_b

Ki-Aikido är en modern rörelsekonst som har utvecklats ur äldre japanska kampkonster. Träningen är mångsidig och inkluderar såväl andning, koncentration som koordination. Aikido betyder ”harmonins väg” och träningen syftar ytterst till att lära ut en metod för att förena kropp och sinne, samt lära sig att hantera stress och konfliktsituationer i vardagen – hitta lugn i rörelse. Aikido är också ett självförsvar såtillvida att den skapar ett sammanhang där kampmodellen omformas till andra alternativ – samförstånd, får ett stopp, etc. Med andra ord en kreativ rörelse- och konflikthanteringskonst istället för reaktivt självförsvar/kampsituation.

Vad får jag ut av detta?

HT2010_10Att träna Ki-Aikido övar förmågan att på ett både avspänt och effektivt sätt hantera komplicerade situationer. Träningen kan vara rolig och lekfull, krävande och utmanande. Du behöver inte vara vig eller ha en bra kondition för att börja. Alla kan delta i träningen på sin egen nivå och träna med varandra utifrån det. I takt med den ökade medvetenheten om sambandet mellan kropp och sinne blir rörelserna harmoniska och vackra. Regelbunden träning ger också bonuseffekter som bättre kondition, styrka, smidighet, uthållighet och kroppsmedvetenhet.

 

 

 

Hur går träningen till?

HT2010_25Ett träningspass pågår i en dryg timma. Träningen inleds med enkla övningar som efterhand byggs på och blir mer komplicerade. Aikido tränas på egen hand, med en eller flera partners, eller med redskap som svärd, stav och kniv. Fallträning är grundläggande för att undvika skador och för att snabbt komma på fötter. Vi tränar barfota och i budodräkt, men vanliga oömma kläder går bra i början. Ki-Aikido kan tränas i alla åldrar och tjejer och killar tränar tillsammans. Den som tränar regelbundet kommer med jämna mellanrum att visa upp sina färdigheter på en gradering. Tävling existerar däremot inte.